De verrijzenis van Jezus in drie bedrijven

Het laatste toneel uit de Toneelbijbel, het verhaal van de verrijzenis, verschijnt nu ook als gratis download. Zoals gewoonlijk kan je de A4-pdf downloaden en ook een PDF die is opgemaakt op A3-formaat, bedoeld om recto verso af te drukken en tot een handig boekje te plooien. Wie dat niet lukt kan het toneel bestellen als brochure, aan drukkostprijs.

Het toneel is opgebouwd in drie bedrijven:

  • Het Lege Graf
  • De Emmausgangers en de Ongelovige Thomas
  • De Belofte van Petrus en de Hemelvaart

De teksten zijn één op één overgenomen uit de Heilige Schrift, volgens een synopsis van de vier evangeliën en een klein stukje uit het boek Handelingen van de Apostelen. Om tot een sluitend verhaal te komen, heb ik me gebaseerd op een harmonisatie die ik vond op internet. Welke precies ik gebruikte, vind ik niet meteen terug, maar hier zijn verwijzingen naar pagina’s die gelijkaardige harmonisaties voorstellen.

Er zitten immers nogal wat tegenstrijdigheden in de verhaallijnen van de vier evangelisten. Ik heb voor mezelf al uitgemaakt dat dit geenszins afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van het verrijzenisverhaal. Het is de overlevering van de apostelen en de andere betrokkenen in de verrijzenis, die door de evangelisten met veel vuur wordt gereconstrueerd. De details, ook al lijken ze tegenstrijdig, laten de lezer toe zich beter in te leven in wat er gebeurd is.

Die inleving is nog sterker als je het verhaal leest als een toneel, in de klas, in de catechese of thuis met de kinderen.

Het verrijzenistoneel en nog veertien andere bijbeltonelen vind je in De Toneelbijbel.

De Toneelbijbel (boek)

De Toneelbijbel bevat toneelstukken, gebaseerd op de synopsis van de vier Evangeliën volgens Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes.

De Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus

Dit toneel bevat het verhaal van de verrijzenis van Jezus in toneelvorm volgens een synopsis van de vier evangeliën, in drie bedrijven.

 

Verwante berichten

Nieuwe kaarten op Alledaags Geloven Alledaags Geloven, de website voor dagelijks gebed, bezinning en studie, breidt verder uit. Drie nieuwe kaarten zorgen voor meer inspiratie: YouCat, Mechelse Catechismus en Katholiek Kwartetten. YouCat YouCat is de jongerencatechismus die de w...
Will Google Home read the Bible for me? It's been quiet on my blog the latest couple of weeks. As my latest post (in Dutch) already indicates, I'm temporarily obsessed by developing a personal assistant that will read the Bible. My blog is in Dutch, but this post is in English, because...
Wars van de wereld Elia De profeet Elia in een grot op de berg Horeb Elia (of Elias) is een profeet uit het oude testament. Het joodse volk vormt een koninkrijk, dat helemaal in de afgoderij vervalt. Elia is trouw aan God en God fluistert hem profetieën in en laat...

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *