Katholiek Kwartetten: Evangelisten

Katholiek Kwartetten is een kwartetspel met als thema het katholieke geloof. Dit artikel introduceert het derde kwartet, dat de vier evangelisten bevat.

Katholiek Kwartetten

KATHOLIEK KWARTETTEN – ZELF AFDRUKKEN of BESTELLEN leer hoe je de kaarten zelf kan afdrukken en download alle kaarten als PDF of bestel een spel online.

KATHOLIEK KWARTETTEN ONLINE leer meer over de website die gekoppeld is aan de kwartetkaarten en over de online spelmodus met kwis, die dit kwartet wel heel bijzonder maakt!

Evangelisten

Matteüs

Matteüs

Matteüs behoorde tot de twaalf apostelen die door Jezus zelf waren uitgekozen. Bij Markus en Lukas wordt hij Levi genoemd. Hij woonde in Kafarnaüm. Daar was hij tollenaar. Volgens de oudste verhalen is hij de schrijver van het eerste evangelie.

Marcus

Marcus

De overlevering vertelt, dat de schrijver van het tweede evangelie Markus heette. Hij was samen met Petrus en Paulus in Rome en maakte aantekeningen van Petrus’ prediking; daaruit zou later zijn evangelie groeien. Het is het oudste van de vier evangelies.

Lucas

Lucas

Lucas is de naam die van oudsher wordt gegeven aan de schrijver van het derde evangelie en van de Handelingen der Apostelen. Men neemt aan dat hij de Lucas was die in het gezelschap van Paulus meereisde. De apostel noemt hem in zijn brieven drie keer.

Johannes

Johannes

Johannes zou de schrijver zijn van het vierde evangelie. Dat is veel poëtischer, beschouwender en theologischer van karakter dan de andere drie. Johannes schreef nog drie brieven en het afsluitende boek van de Openbaring of Apokalyps.

Verwante berichten

Digitaal aggiornamento Frustratie op frustratie stapelt zich op als ik me op het web begeef en de ene stek na de andere webstek ontdek waaraan -wellicht- vrijwilligers uren en uren tijd en moeite spenderen, waarin ze machtige informatiebronnen opzetten, maar er niet in sla...
Gebedenapp en -website nu met geluidsbestanden voo... De website gebeden.gelovenleren.net bevat nu het volledige Kyriale (na toevoeging van de Credo's, het Asperges Me en Vidi Aquam). Bovendien zijn alle gregoriaanse gezangen, ook de hymnes, nu voorzien van een knop om een geluidsbestand te beluisteren...
Het teken van het geloof in de drie-ene God Het nieuwe Kerknet is een vreemde website. Er komen zoveel verschillende soorten artikels op dat zelfs een kritische mediagebruiker, zoals uw dienaar, elke dag opnieuw nieuwsgierig de nieuwsbrief opent. Veel thema's zijn niet meteen mijn ding en ...

Een mening over “1$s”

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *