Staatsmoraal

Bekijk hier een schokkende reportage die aan het licht brengt hoe een openbare staatsomroep belastinggeld misbruikt voor ideologische propaganda.

In de reportage wordt met de verborgen camera aangetoond hoe de redactie, zonder gelegenheid tot verweer, een organisatie beschuldigt en verdacht maakt, enkel en alleen omdat zij ingaat tegen een onstpoorde, door de staat opgedrongen moraal, en omdat zij solidair is met moeders en ongeboren leven redt van de dood.

een stomme vraag, lijkt me?
een stomme vraag

Een mening over “1$s”

  1. Staatsmoraal, gaat verder dan alleen maar ‘abortuswetten’: Het leek me eerst ‘op een systematische ondergraving’ van iedere christelijke moraal, nu word ik er meer en meer van overtuigd dat het een systematische aanval is op onze vele honderden (zo niet “duizenden”) jaren steunende hoekstenen, waarop onze maatschappij, toch minstens in het westen, is gebouwd en “heeft” gesteund.
    Het afschaffen van het schuldbegrip in de echtscheidingsprocedures (in de ons omringende landen was Nederland ons daarin voor), en het systematisch verkorten van de periode van afzonderlijke woonst, als enige reden voor de “onherstelbare ontwrichting” -zoals de wet dit vrolijk noemt-, met daaraan nu gekoppeld dat hoe minder lang dat je gehuwd bent, hoe korter je onderhoudsplichtig bent t.a.v. de partner, is intussen een verankerd systeem. Het is zelfs een aansporing om, zo vlug er zich ‘iets’ in het huwelijk voor doet, de huwelijksband te verbreken: ge begint met ‘er uit te trekken’ en je ‘elders te gaan inschrijven’, en binst de kortste tijd kan je een echtscheiding aanvragen en wordt je onderhoudsplicht in tijd beperkt tot de duur van je huwelijk. Wacht niet te lang, anders betaal je langer! De echtscheidingslobby vind dit een schitterende verworvenheid. Men had perfect de onderhoudsplicht kunnen beperken zonder deze beperking te binden aan de duur dat het huwelijk stand hield.
    Ga verder en bekijk de mogelijkheid van euthanasie, nu ook voor kinderen (hoe is het mogelijk, met een christelijke partij in de regering ! ). Heel die wetgeving en die door ons belastinggeld gesponserde en onderhouden agentschappen om mensen te lokken tot abortus, plaats ik in diezelfde hoek van aanval op de hoofdzakelijk christelijke waarden van een maatschappij die op een heldere en klare manier haar decadentie bewijst. Erg en onwaardig voor onze kinderen en kleinkinderen en verdere nazaten!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *