Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Bijbeltoneel

De heilige Schrift bevat meerdere passages die bestaan uit dialogen. Dat leest niet alleen vlotter, het nodigt bovendien uit om de Bijbel ook te benaderen als drama.

Het bijbeltoneel op Geloven Leren is 100% bijbelgetrouw. Alle dialogen en regie zijn rechtstreekse uittreksels uit de bronteksten. Om de verhaallijn zo levendig mogelijk te maken, is vertrokken van een synopsis van de evangelies. Dat wil zeggen dat alle verhaalelementen uit de verschillende evengelies samengevoegd worden tot één verhaallijn. Het bijbeltoneel verschijnt op de blog in de categorie toneel.

Alle toneelstukken zijn gebundeld en beschikbaar als boek op de website “De Toneelbijbel”

Je kan het toneel gebruiken om op een levendige manier voor te lezen aan kinderen, of je kan de kinderen zelf een rol laten spelen.

Als je een afdruk wil maken, kan je hier een PDF-document downloaden. Zelf een boekje printen is snel, eenvoudig en levert een mooi resultaat. Download eerst de gratis PDF. Je werkt het snelst als je die kan afdrukken op een kleurenprinter met mogelijkheid om tweezijdig (duplex) af te drukken.

Bekoring van Jezus

De synopsis van de Bekoring van Jezus in de Woestijn in toneelvorm

Verder lezen →

De knecht van de honderdman

Synopsis van het verhaal van de genezing van de knecht van de honderdman in toneelvorm

Verder lezen →

De leerlingen van Johannes

Synopsis van verhalen over Johannes de Doper en zijn leerlingen in toneelvorm

Verder lezen →

De Talenten

Dit toneel bevat de parabel van de talenten en het vervolg van de eschatologische rede uit Mattheus hoofdstuk 25.

Verder lezen →

De Toneelbijbel (boek)

De Toneelbijbel bevat toneelstukken, gebaseerd op de synopsis van de vier Evangeliën volgens Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes.

Verder lezen →

De verloren zoon

De parabel van de verloren zoon in toneelvorm

Verder lezen →

De Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus

Dit toneel bevat het verhaal van de verrijzenis van Jezus in toneelvorm volgens een synopsis van de vier evangeliën, in drie bedrijven.

Verder lezen →

Doopsel van Jezus

De synopsis van het Doopsel van Jezus in toneelvorm

Verder lezen →

Geboorteverhaal

Het geboorteverhaal in toneelvorm

Verder lezen →

Gedaanteverandering

Het lijden van de Mensenzoon en zijn volgelingen en de Gedaanteverandering (Matteüs 16 en 17, Marcus 8 en 9 en Lucas 9) in toneelvorm

Verder lezen →

Het Koninkrijk Gods

Dit toneel is samengesteld uit een selectie van de meest sprekende dialogen uit de evangeliën die betrekking hebben op de komst van het Koninkrijk van God.

Verder lezen →

Het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus

Synopsis van de dialogen uit de Evangeliën volgens Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes in zes bedrijven.

Verder lezen →

Lazarus en de rijke man

De Parabel van Lazarus en de rijke man (Lucas, hoofdstuk 16) in toneelvorm

Verder lezen →

Opwekking van Lazarus

De opwekking van Lazarus (Johannes, hoofdstuk 11) in toneelvorm

Verder lezen →

Overspelige vrouw

Jezus en de overspelige vrouw (Johannes, hoofdstuk 8) in toneelvorm

Verder lezen →

Samaritaanse vrouw

Jezus en de Samaritaanse vrouw (Johannes, hoofdstuk 4) in toneelvorm

Verder lezen →

Storm op het meer

Storm op het meer en genezing van een bezetene (Matteüs 8, Marcus 4 en 5 en Lucas 8) in toneelvorm

Verder lezen →