De verloren zoon – Bijbeltoneel

Uit het evangelie volgens Lucas hoofdstuk 15

5

Jongste zoon, verteller, vader, oudste zoon, knecht

Het huis van de vader

Jongste zoon

Vader, geef mij het deel der goederen, dat me toekomt.

Lc 15:12

Verteller

De vader verdeelt zijn vermogen onder hen. Een paar dagen later pakt de jongste zoon alles bijeen, en vertrekt naar een ver land.

Lc 15:12-13

In een ver land

Verteller

Daar verkwist hij zijn vermogen door een losbandig leven. Maar wanneer hij er alles heeft doorgejaagd, komt er een grote hongersnood in dat land, en begint hij gebrek te lijden. En hij gaat zich verhuren aan een der burgers van dat land; en deze stuurt hem naar zijn velden, om zwijnen te hoeden.

Lc 15:13-15

The prodigal son (Fritz Eichenberg)

Jongste zoon

Hoe graag zou ik mijn buik willen vullen met de schillen, die de zwijnen aten; maar niemand geeft ze me. Hoeveel knechten van mijn vader hebben brood in overvloed, en ik sterf hier van honger. Ik wil opstaan en naar mijn vader gaan, en hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik verdien niet meer, uw zoon te heten; behandel me als een van uw knechten.

Lc 15:16-19

Verteller

Hij staat op, en gaat naar zijn vader.

Lc 15:20

Het huis van de vader

Prodigal Son by Kristi Valiant (Kristi Valiant)

Verteller

Nog is hij ver weg, wanneer zijn vader hem ziet, en ten diepste ontroerd wordt; hij vliegt naar hem toe, valt om zijn hals, en overlaadt hem met kussen.

Lc 15:20

Jongste zoon

Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik verdien niet meer, uw zoon te heten.

Lc 15:21

Vader tot zijn knechten

Gauw, haalt het beste kleed, en trekt het hem aan; doet hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan zijn voeten; vooruit, slacht het gemeste kalf, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want mijn zoon hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden.

Lc 15:22-24

Verteller

Ze beginnen feest te vieren. Zijn oudste zoon keert vanop het land terug naar huis.

Lc 15:24-25

Oudste zoon tot een knecht

Ik hoor muziek en dans. Wat is er gaande?

Lc 15:25-26

Knecht

Uw broer is gekomen; uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem behouden heeft teruggekregen.

Lc 15:27

Oudste zoon

O, zit dat zo! Dan weiger ik naar binnen te gaan!

Lc 15:28

Vader

Zoon, kom toch naar binnen, we vieren feest, uw broer is teruggekomen!

Lc 15:28

Oudste zoon

Zie, zoveel jaren dien ik u reeds, en nog nooit heb ik uw gebod overtreden; toch hebt ge mij nooit een bokje gegeven, om met mijn vrienden feest te vieren. En nu die jongen van u is teruggekomen, die uw vermogen verbrast heeft met eerloze vrouwen, nu slacht ge voor hem het gemeste kalf.

Lc 15:29-30

Vader

Kind, gij zijt altijd bij me, en al het mijne is het uwe. Neen, feest en vreugde moet er zijn; want uw broer hier was dood, en is levend geworden, hij was verloren, en is teruggevonden.

Lc 15:31

A.M.D.G.
www.gelovenleren.net

Download dit toneel of andere toneeltjes in PDF-formaat:

blank

De verloren zoon

De parabel van de verloren zoon in toneelvorm  

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *